Voorjaarsbijeenkomst IJsseldelta

Op maandagavond 8 april kwamen zo’n 70 belangstellenden naar de biologische schapenboerderij ‘De Vreugdehoeve’ voor de voorjaarsbijeenkomst van de Gebiedscoöperatie IJsseldelta en IJsseldelta Marketing. Het programma was goed gevuld met informatie over de nieuwe cursus ‘Gastheer van het landschap IJsseldelta’, presentaties over de verkenning ‘Aanbod waterrecreatie Kampen’ en het haalbaarheidsonderzoek naar ‘Nieuwe aanmeerlocaties in de IJsseldelta’.

Na de pauze gaf Henk van Voornveld, directeur van Marketing Oost, zijn visie op de ontwikkeling van de vrijetijdseconomie in Oost-Nederland. Een goede samenwerking op verschillende schaalniveaus zoals plaatsvindt binnen de Gebiedscoöperatie IJsseldelta, de Hanzesteden en Oost-Nederland zijn daarbij van groot belang. Ties de Groot, voorzitter van de Gebiedscoöperatie, bedankte Henk van Voornveld voor zijn inspirerende verhaal en de prettige samenwerking van de afgelopen jaren.

Op 1 mei a.s. neemt Henk van Voornveld afscheid als directeur van Marketing Oost.

Via onderstaande links kunt u de verschillende presentaties van de bijeenkomst nog eens rustig nalezen.

Presentatie haalbaarheidsonderzoek aanmeerlocaties IJsseldelta

Presentatie Gastheer van het Landschap

Presentatie kansen waterrecreatie Kampen

Presentatie IJsseldelta & Oost-Nederland