navigatie overslaan

Alle rechten berusten bij IJsseldelta Marketing, tenzij anders vermeld. De inhoud van deze website (www.ontdekdeijsseldelta.nl) is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie op deze website onjuistheden bevat of verouderd is. IJsseldelta Marketing is niet aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website aangeboden informatie.

Heeft u vragen over de informatie of wilt u uitleg neemt u dan contact op met IJsseldelta Marketing.