`s-Heerenbroek

Tussen het stromend water en oeverranden van de meanderende rivier en de rechte verkaveling van de Mastenbroekerpolder ligt ‘s-Heerenbroek. Dit is een lintdorp met vier buurten dat al zeker sinds de 14e eeuw bestaat.

Typisch zijn de boerderijen op eeuwenoude huisterpen, om huis en haard te behoeden voor overstromingen van de soms woeste rivier. Opvallend is het contrast tussen de kleinschalige, grillige landerijen tegen de rivierdijk aan de ene zijde van het dorp en de langgerekte, strakke graslanden en akkers van de polder. De inwoners en de gemeente doen hun best om het dorp groen te houden en zelfs groener te maken. Er zijn bijvoorbeeld plannen om de hoogspanningsleidingen langs de Zwolseweg ondergronds aan te leggen.