Nationaal Landschap IJsseldelta

Het Nationaal Landschap IJsseldelta is relatief nieuw. Dat wil zeggen: de erkenning van dit gebied als Nationaal Landschap door het Rijk in 2005. De IJsseldelta is daarmee één van de twintig Nationale Landschappen die ons land telt.

Nationaal Landschap IJsseldelta

Het Nationaal Landschap IJsseldelta is relatief nieuw. Dat wil zeggen: de erkenning van dit gebied als Nationaal Landschap door het Rijk in 2005. De IJsseldelta is daarmee één van de twintig Nationale Landschappen die ons land telt. De erkenning betekent dat er veel staat te gebeuren in de regio. Zo wordt er hard gewerkt aan een ontwikkelings-programma, waarin we uitwerken hoe we gezamenlijk met dit gebied zullen omgaan. Rekening houdend met de natuurlijke en cultuurhistorische unieke eigenschappen van de IJsseldelta.

Het Nationaal Landschap IJsseldelta bestaat uit de polder Mastenbroek, Kampereiland, de Mandjeswaard, polder de Pieper en de Zuiderzeepolder. De dorpjes ‘s-Heerenbroek, Wilsum, Kamperzeedijk, Grafhorst en Zalk liggen binnen dit gebied en het wordt omgeven door Zwolle, Kampen, Genemuiden, Zwartsluis en Hasselt.

Het Nationaal Landschap IJsseldelta heeft ook eigen bezoekerscentra. In Kampen, Zwartsluis en Zwolle. Zie ook www.ijsseldeltaopdekaart.nl

Natuur & landschap

​De landschappelijke kernkwaliteiten van de IJsseldelta vormen het krachtige uitgangspunt voor ruimtelijke ontwikkeling. Het landschap vertelt het verhaal van de eeuwenoude strijd met het water. De partners willen het deltakarakter van de IJsseldelta behouden en versterken. Dit betekent in de eerste plaats dat de aanwezige waarden worden gekoesterd en beheerd. Daarnaast zal de beleving van de delta op specifieke plaatsen worden versterkt, onder andere door het uitgraven van kreken en hanken.

Wonen & werken

Nationaal Landschap IJsseldelta en de directe omgeving kennen diverse krachtige economische sectoren, zoals de grondgebonden veehouderij, de tapijtindustrie, en de glastuinbouw. Binnen Nationale Landschappen is er ruimte voor ten hoogste de eigen bevolkingsgroei (migratiesaldo nul). Daarnaast is er ruimte voor naar aard en schaal passende bedrijvigheid. Maatvoering, schaal en ontwerp zijn bepalend voor behoud van de kwaliteiten van het nationaal landschap. Voor het ruimtelijke beleid geldt 'behoud door ontwikkeling' als uitgangspunt. Dit betekent dat de gebieden zich sociaal-economisch voldoende moeten kunnen ontwikkelen, terwijl de bijzondere kwaliteiten van het gebied worden behouden of versterkt.

Meer informatie op www.gcijsseldelta.nl