De Heuvels

De Heuvels is een buurtschap in de gemeente Kampen. Het ligt evenals het buurtschap de Roskam in de Polder Kamperveen vijf kilometer ten zuiden van de stad Kampen. De buurtschap ligt aan de Leidijk, die parallel loopt aan de Gelderse Gracht, die de grens vorm tussen de provincies Overijssel en Gelderland. Het twee kilometer westelijker gelegen Noordeinde, dichtbij het Dronter Meer, behoort tot de provincie Gelderland. Ten noorden van de buurtschap zal het landschap ingrijpend veranderen door de aanleg van het veelbesproken Reevediep. Het Reevediep wordt een waterverbinding tussen de IJssel bij Kampen en het Drontermeer bij Noordeinde. De verbinding wordt aangelegd als hoogwaterafvoer maar zal tevens gebruikt gaan worden voor de recreatievaart. De eerste fase zal in 2018 gereed zijn. Het eerste rietmoeras is inmiddels voltooid. Aanleg van het Reevediep gebeurt in het kader van het project Ruimte voor de rivier. Er is voor aanleg van deze bypass gekozen omdat de bestaande bebouwing van de stad Kampen andere opties, zoals het ophogen van dijken en kades in de weg stonden. De IJssel heeft niet alleen te maken met mogelijk hogere waterstanden vanaf de Rijn, maar ook met opstuwing bij noordwestenwind vanaf het Ketelmeer. De aanleg van het Reevediep moet ook een impuls geven aan recreatie, woningbouw en natuurontwikkeling. De naam Reevediep verwijst naar de oude benamingen van het gebied Nieuwe Reve en Buiten Reve. In het Drontermeer ligt het eiland Reve. Rondom Kampen heten de aftakkingen van de IJssel veelal Diep, zoals het Ganzendiep en het Kattendiep.