De Roskam

De Roskam is een buurtschap in de gemeente Kampen. Het ligt evenals het buurtschap de Heuvels in de polder Kamperveen drie kilometer ten zuiden van de stad Kampen. De Roskam ligt bij de kruising van de Nieuwendijk, de Naaldeweg, de Noodwendigedijk en de Hogeweg. Even ten noorden van de buurtschap loopt sinds 2012 de Hanzelijn, de nieuwe spoorverbinding tussen Zwolle en Lelystad. Het nieuwe station Kampen Zuid ligt nu nog helemaal aan de rand van de stad en de polder. De zuidelijke aansluiting van Kampen op de N50 moest hierdoor worden verplaatst. Op weg naar de Drontermeertunnel doorsnijdt de spoorlijn de Zwartendijk. Door de komst van het Reevediep verandert een groot deel van de omgeving ten zuiden van Kampen. Het Reevediep wordt een nieuwe waterverbinding tussen de IJssel en het Drontermeer. Deze hoogwatergeul is bedoeld om in extreme omstandigheden hoogwater van de IJssel te kunnen afvoeren via het Dontermeer, en het Vossemeer, naar het IJsselmeer. De hoogwatergeul werd tot voor kort aangeduid als “De bypass”, maar heeft nu als officiële naam: Reevediep. Naast alle maatregelen voor waterveiligheid wordt in het gebied ook vierhonderd hectare nieuwe natte delta-natuur gerealiseerd. Inwoners van Kampen en toeristen kunnen hier over enkele jaren volop van genieten, dankzij de aanleg van nieuwe fiets-, wandel- en struinpaden. Het Reevediep wordt verder voorzien van een vaargeul voor de recreatievaart, inclusief aanlegsteigers