De Zande

Tot 1937 was Kamperveen een zelfstandige gemeente, met drie buurtschappen: De Zande, Zuideinde en Hogeweg. Per 1 januari 1937 ging de gemeente samen met de gemeenten Zalk en Veecaten, Grafhorst, Wilsum en IJsselmuiden op in de nieuwe gemeente IJsselmuiden. Vanaf 1 januari 2001 maakt IJsselmuiden deel uit van de gemeente Kampen. De Zande ligt ongeveer 6 kilometer ten zuidoosten van het centrum van Kampen, aan het Koeluchtergat en de Hank, zijtakken van de IJssel. Vanaf de Zalkerdijk zijn er in elk jaargetijde talloze watervogels te zien. Langs de buurtschap loopt de provinciale weg N763. De weg loopt deels over het tracé van de voormalige lokaalspoorlijn Hattem-Kampen Zuid. Aan deze spoorlijn had De Zande van 1913 tot en met 1933 een eigen stopplaats “De Zande”. De zijtak vanaf Wezep langs de Kamperstraatweg van de Zuiderzeetramweg takte bij De Zande aan op deze spoorlijn waarover de tram tenslotte station Kampen Zuid (aan het Engelenbergplantsoen) bereikte. Tussen de buurtschappen De Zande en De Hogeweg lopen de N50 en de nieuwe spoorlijn naar Lelystad. Met de Hanzelijn heeft Kampen tegenwoordig opnieuw een station Kampen Zuid gekregen. Iets ten noorden van De Zande wordt druk gewerkt aan de realisatie van het Reevediep, een nieuwe waterverbinding tussen de IJssel en het Drontermeer. Deze hoogwatergeul is bedoeld om in extreme omstandigheden hoogwater van de IJssel te kunnen afvoeren via het Dontermeer en het Vossemeer, naar het IJsselmeer. De hoogwatergeul werd tot voor kort aangeduid als “De bypass”, maar heeft nu als officiële naam: Reevediep.