Frankhuis

De buurtschap Frankhuis ligt nabij de uitmonding van het Zwolle-IJsselkanaal in het Zwartewater, ten noorden van de spoorlijn Zwolle-Kampen. Tegenwoordig is Frankhuis ook de naam van een nieuwbouwwijk, onderdeel van Stadshagen. Dwars door de wijk loopt de Frankhuizerallee als ontsluitingsweg. Tot in de jaren vijftig van de vorige eeuw was er redelijk veel bedrijvigheid in Frankhuis aan de Hasselterdijk en aan de doorgaande weg naar Kampen. Die bedrijvigheid is nu vooral te vinden in het aangrenzende Voorst, langs het In 1964 geopende Zwolle-IJsselkanaal. Door de aanleg van het kanaal konden de inwoners van Frankhuis slechts via een omweg het centrum van Zwolle bereiken. Als compensatie werd een veerpontverbinding voor voetgangers en fietsers aangelegd, later vervangen door de opvallend gekleurde Frankhuisbrug. In Frankhuis lag aan de Hasselterdijk het bekende woonwagenkamp ‘De Hanenrick’, met meer dan honderd woonwagens een dorp op zich, met een eigen school. De gemeente nam in het begin van de jaren zeventig het besluit om het woonwagenkamp te decentraliseren en de woonwagenbewoners in kleinere groepen te verspreiden over de Zwolse wijken.