Genne

Genne is een buurtschap in de gemeente Zwartewaterland op ongeveer vijf kilometer ten zuidoosten van Hasselt, dichtbij de plek waar de Overijsselse Vecht in het Zwartewater uitmondt. Het gebied aan de overzijde van het Zwartewater wordt Genne-Overwaters genoemd. De enige gemeenschappelijke voorziening voor de inwoners van de buurtschap Genne is de openbare basisschool. Maar ook deze voorziening werd in de afgelopen jaren in haar voortbestaan bedreigd, omdat het leerlingenaantal onder de kritische grens dreigde te zakken. Met succes weet de basisschool van Genne ouders uit de omgeving te interesseren voor kleinschalig onderwijs, onder het motto: ‘Gun je kind Genne, basisschool in de natuur’. De kinderen zullen vast ook op excursie gaan naar de nabijgelegen eendenkooi Haasjes. Zij zullen dan interessante verhalen over de vele eenden die hier ‘de pijp uitgingen’, over het werken met kooikerhondjes en lokeenden, over voetangels en klemmen die ingezet werden tegen stropers en over resultaten van het onderzoek van het vogeltrekstation. Kooi Haasjes heeft een lange geschiedenis die zeker teruggaat tot het einde van de achttiende eeuw. De eendenkooi is genoemd naar de laatste kooiker die er tot 1958 beroepsmatig eenden ving. De kooi is in 2001 gerestaureerd en wordt nu beheerd door Staatsbosbeheer. Door de komst van Stichting Vogelringstation “De Kooi” en de inrichting van een bijenstal is de aantrekkelijkheid van de locatie nog vergroot. In Genne ligt ook de ijs- en zuivelboerderij Glinthuys, genoemd naar de voormalige havezate. Ook de buitendijks gelegen havezate Verborg is er niet meer, slechts een grindgat is er op die plek overgebleven.