Haerst

Haerst is een buurtschap in de gemeente Zwolle, gelegen ten noorden van de Vecht. Samen met de buurtschappen Langenholte en Brinkhoek, beide ten zuiden van de Vecht, vormt Haerst de Zwolse wijk Vechtlanden. Het Haersterveer vormt een belangrijke schakel in de fietsroute van Zwolle via de buurtschap Genne naar Hasselt, langs de Vecht en later langs het Zwartewater. Het kabelpontje wordt van mei tot oktober bediend door vrijwilligers onder leiding van pontbaas Jacob Versteegh. In Haerst ligt een grote zandwinning waar in 1988 en 1989 resten zijn gevonden die de aanwezigheid van neanderthalers aantonen, de oudste sporen van menselijke aanwezigheid in Salland. Aan De Doornweg langs de Vecht ligt huize Arnichem, een blokvormig buitenhuis dat gebouwd is in 1829. De benaming verwijst naar een ver verleden dat in verband stond met de proosdij van St.-Lebuïnus in Deventer. Op het landgoed Arnichem ligt ook het graf van Lepejou, ook wel Apollo genoemd, vermoedelijk het oudste moslimgraf in Nederland. Lepejou, de ´negerslaaf van Zwolle´, werd in 1828 op Celebes geboren, was bediende van Joan Hendrik Tobias en werd door zijn baas meegenomen naar Nederland. Hij overleed op ongeveer drieëndertigjarige leeftijd. Vanaf het begin van de twintigste eeuw tot in 1965 hebben paters Dominicanen huize Arnichem bewoond als zomerverblijf. Tegenwoordig is het huis weer in particuliere handen.