Hogeweg

Hogeweg is een buurtschap in het zuidelijk gedeelte van de gemeente Kampen, gelegen aan de Hoge Weg in het Kamperveen. Hogeweg wordt omringd door de buurtschappen Noordeinde en Oosterwolde in het westen, Zuideinde in het zuiden, De Zande in het oosten en tenslotte de bebouwde kom van Kampen in het noorden. Aan de Hoge Weg liggen enkele kolken die het gevolg zijn van dijkdoorbraken vanuit de vroegere Zuiderzee of vanuit de IJssel. De Agrarische Natuurvereniging Camperland zet zich in voor het behoud van de kolken in dit gebied. Zo is in 2016 gewerkt aan het herstel van de zogeheten Huisbeltkolk, die aangemerkt is als archeologisch Rijksmonument. De hervormde gemeente Kamperveen heeft aan de Hoge Weg een eigen kerkgebouw.