Holten

De buurtschap Holten ligt aan de Gennerdijk, enkele kilometers ten zuiden van Hasselt in de gemeente Zwartewaterland. Aan de westkant van de Gennerdijk, tussen de buurtschap Holten en het Zwartewater, ligt een aantal kolken waardoor het landschap er vanaf de dijk aantrekkelijk en gevarieerd uitziet. Ten noorden van Holten richting Streukel ligt het bekende Varkensgat, dat in vroeger tijden een belangrijke rol gespeeld heeft in de rivaliteit tussen Zwolle en Hasselt. Hoewel Hasselt het recht had op vrije vaart over de Vecht ontstonden er voortdurend geschillen tussen beide steden. Zo liet Zwolle in 1656 nabij de monding van de Vecht een zogenaamde noodhaven aanleggen, het Varkensgat. Op deze strategische plek werden seizoenarbeiders uit Westfalen opgewacht door de Zwollenaren, in de hoop dat zij bij hen aan boord wilden gaan voor de oversteek over de Zuiderzee. Deze zogenaamde ‘hannekemaaiers’ of ‘poepen’ waren in feite de eerste buitenlandse arbeiders in Nederland. Het Varkensgat doet tegenwoordig dienst als lighaven voor de recreatievaart in noordwest Overijssel.