Kamperveen

Kamperveen is de benaming van het poldergebied van ruim 2000 hectare ten zuiden van de stad Kampen, gelegen tussen de IJssel en de provincie Gelderland. Het is een klei-op-veengebied dat vanaf ongeveer 1200 werd ontgonnen. Kamperveen heeft drie buurtschappen: De Zande, Zuideinde en de Hogeweg. Tot 1937 was Kamperveen een zelfstandige gemeente. Op 1 januari 1937 ging de gemeente samen met de gemeenten Zalk en Veecaten, Grafhorst, Wilsum en IJsselmuiden op in de nieuwe gemeente IJsselmuiden. Sinds 2001 maakt IJsselmuiden – en dus ook Kamperveen - onderdeel uit van de gemeente Kampen. De waterhuishouding in het gebied van Kamperveen werd in de periode van 1822 tot 1970 geregeld door een eigen waterschap. In 1970 ging het waterschap Kamperveen op in het waterschap IJsseldelta en vervolgens in 1997 in het waterschap Groot Salland. Vanaf 1 januari 2016 vormen de waterschappen Groot Salland en Reest en Wieden samen het nieuwe waterschap Drents Overijsselse Delta. Het landschap in Kamperveen heeft sterk onder invloed gestaan van dijkdoorbraken en overstromingen, zowel vanuit de vroegere Zuiderzee als vanuit de IJssel. De grote watersnoodramp van 1825 maakte in het westelijk deel van de provincie Overijssel meer dan 300 slachtoffers en bracht grote schade toe aan have en goed. De kolken langs de bochtige wegen herinneren aan de dijkdoorbraken. De in 2012 voltooide Hanzelijn – de nieuwe spoorlijn naar Dronten en Lelystad – en de al eerder aangelegde N50 richting Emmeloord hebben het agrarische karakter van het landschap enigszins aangetast.