Langenholte

De buurtschap Langenholte vormt samen met de buurtschappen Brinkhoek en Haerst de wijk Vechtlanden. De buurtschap ligt op een zandrug ten noorden van de wijk Aa-landen, in de driehoek waar de Overijsselse Vecht uitmondt in het Zwartewater. De buurtschap Langenholte is aan alle kanten omgeven door grote waterpartijen, zoals de Westerveldse Kolk en de Noorderkolk (zijarmen van het Zwartewater), de Wijde Aa en de Agnietenplas. De buitendijkse graslanden van de Overijsselse Vecht en het Zwartewater maken deel uit van het natuurreservaat Buitenlanden Langenholte, beheerd door Landschap Overijssel. Het gebied is vanwege zijn grote kwetsbaarheid niet toegankelijk, maar vanaf het fietspad op de dijk – onderdeel van het fietsrondje Zwolle - zijn de buitenlanden goed te zien. In het gebied komt de zeldzame kievitsbloem massaal voor. Gelukkig zijn er in de IJsseldelta meer plekken waar de ‘Zwolse tulp nog floreert, zoals in de Scherenwelle bij Wilsum, in de Brommert bij Hasselt en langs de Soestwetering bij industrieterrein Marslanden. Het natuurreservaat bij Langenholte is ook belangrijk als weidevogelgebied: grutto, kievit, scholekster en kemphaan broeden er. In de wintermaanden verblijven hier regelmatig grote groepen rietganzen, kolganzen, Canadese ganzen, wilde zwanen en kleine zwanen.