navigatie overslaan
Natuurgeheimen

Uiterwaarden IJssel - Noorden van Zwolle

  • 2 minuten leestijd
  • 2041 x bekeken

Tot deze uiterwaarden, het land tussen de winterdijken, behoort een hele reeks aan fraaie natuurgebieden: Vreugdenrijker Waard, Bentinck’s Welle, Zalkerbos, Koppeler Waard, De Scherenwelle, Groot Oever en De Pijper. Deze gebieden zijn veelal in eigendom bij terreinbeherende organisaties (Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten), maar niet alle.

De meeste gebieden bestaan uit allerlei typen graslanden waarin naast bijzondere planten (Beemdooievaarsbek, Knikkende Distel, Kievitsbloem, Voorjaarszegge, Tripmadam, enz.) ook allerlei vogelsoorten voorkomen: Kievit, Tureluur, Grutto en Graspieper. In het winterhalfjaar komen duizenden trekvogels gebruik maken van deze gebieden, denk aan allerlei ganzen en zwanen, Casarca en Bergeend, allerlei eendesoorten en steltlopers.

Vreugenrijker Waard

In de Vreugdenrijker Waard – die vroeger de Ruitenberg genoemd werd - is recent een extra rivierarm aangelegd en de winterdijk aldaar is een eind landinwaarts verlegd om de rivier bij hoog water extra ruimte te geven.

Belevingstip

  • Geniet van dit weidse landschap tijdens een fietstocht over de dijk of wandeling over het laarzenpad. De picknickplek biedt een schitterend uitzicht over de IJssel. Vanuit de vogelkijkhut kun je de vele vogels in het gebied goed bewonderen. Om de kwetsbare soorten te beschermen is een deel van het gebied niet vrij toegankelijk; ga mee op excursie met onze boswachters om de Vreugderijkerwaard van dichtbij te beleven.

  • Fiets langs de IJssel tussen Kampen en Zwolle
    Bekijk hier de route

Wat vind je van de informatie op deze pagina?