navigatie overslaan
Natuurgeheimen

Vossemeer en Reevediep

  • 2 minuten leestijd
  • 1512 x bekeken

Het Vossemeer is als randmeer ontstaan door de realisatie van de IJsselmeerpolders, in dit geval Oostelijk-Flevoland. Het is een ondiep meer met aan de polderzijde een vaargeul.

In het brede, ondiepe deel liggen een aantal zandplaten en eilandjes. Het ondiepe water is grotendeels begroeid met fonteinkruiden, die voor allerlei waterdieren van groot belang zijn en die een voedselbron vormen voor tal van watervogels. In de brede rietkragen huizen allerlei moerasdieren, waaronder de zeldzame Roerdomp en Grote Karekiet, maar ook de Dwergmuis.

Reevediep

Het Reevediep is recent aangelegd en vormt een noodoverloop voor de IJssel naar het Vossenmeer en IJsselmeer, alleen ingeval van extreem hoog rivierwater. Het Reevediep is een vrij geïsoleerd water dat vanwege de rust en het deels ondiepe water erg in trek is bij watervogels. Altijd waar te nemen: Grote Zilverreigers, Wilde eenden, Knobbelzwanen, Meerkoeten en in de winter, mits het niet bevroren is, ook eendensoorten als Smient, Krakeend, Kuifeend en Tafeleend.

Reevediep
Reevediep

BELEVINGTIPS

Vogelkijkpunt Reevediep
Vanaf het vogelkijkpunt op de dijk in het verlengde van de kruising Buitendijksweg – Cellesbroeksweg, heb je een wijds uitzicht over het nieuw aangelegde rietmoeras. Het is nu mogelijk de rietbroedvogels en watervogels in het rietmoeras te spotten. Misschien zie je de zeldzame roerdomp wel of de grote karekiet? Deze hebben namelijk al meerdere achtereenvolgende jaren gebroed in het rietmoeras.

Fietsen langs Reevediep
Hanzestad Kampen heeft misschien wel het mooiste stadsfront van Nederland. De monumenten in het centrum herinneren aan de tijd dat Kampen een machtige stad aan de IJssel en de Zuiderzee was. Let op: deze route gaat via het Zalkerveer. Dit veer vaart alleen van april tot en met oktober. Download hier de fietsroute

Tour Reevediep
Tijdens deze fietstocht met gids van circa 10 km. ontdek je het nieuwe natuurgebied Reevediep langs de hoogwatergeul bij Kampen. Het gebied is rijk aan verschillende soorten water- en weidevogels zoals de lepelaar, roerdomp, zwarte stern en de fuut. Soms vliegt de zeearend over die in de buurt een nest heeft. Ook ga je op zoek naar sporen uit het verleden van de Zuiderzee.

Wat vind je van de informatie op deze pagina?