Nieuwstad

Nieuwstad is een kleine buurtschap in de gemeente Kampen in de Nederlandse provincie Overijssel. Het ligt 6 kilometer ten zuidoosten van de stad Kampen, iets ten noorden van het dorp Wilsum, aan de voet van de Dorpsweg in de richting van de Zwolseweg, de oude verbindingsweg tussen Zwolle en Kampen. Ter hoogte van Nieuwstad liggen buitendijks nog enkele oude rivierarmen van de IJssel in het natuurgebied Scherenwelle. Deze oude rivierarmen hadden in het verleden een open verbinding met de IJssel. Aan het einde van de negentiende eeuw is het gebied ingedijkt met een zomerdijk, waardoor delen van deze rivierarmen zijn dichtgegroeid en verland. Vanaf de dijk (de Dorpsweg) ter hoogte van Nieuwstad heeft men een mooi uitzicht over het natuurgebied, met op de achtergrond de Molenbrug van Kampen. In het dorpsplan van Wilsum wordt de wens uitgesproken om deze oude rivierarmen weer voor een deel mee te laten stromen door het herstel van de inlaten. In de uiterwaarden bij Scherenwelle komt de beschermde kievitsbloem nog op grote schaal voor. Er zijn ook plannen om de redelijk goed verborgen eendenkooi bij Nieuwstad beter bereikbaar te maken, door het pad langs de sloot door te trekken richting de Veecaterdijk. Aan de overzijde van de IJssel ter hoogte van Nieuwstad zal het Reevediep gegraven worden, de verbinding tussen de IJssel en het Drontermeer. Het Reevediep kan bij extreem hoog water het overtollige IJsselwater afvoeren.