Roebolligehoek

De buurtschap Roebolligehoek ligt ten zuidoosten van Genemuiden, NW van Hasselt, rond het zuidelijk deel van de weg Cellemuiden en grenst in het oosten aan het Zwate Water. De huisnummers 1-19 en 2-20 aan de weg Cellemuiden vallen als buurtschap Cellemuiden onder Genemuiden. De buurtschap Roebolligehoek betreft de huisnummers 21-47 en 22-46. Volgens de Topografische atlas Overijssel heet deze weg Mastenbroekerdijk, maar volgens het postcodeboek bestaat die straatnaam niet.In 1840 had Roebolligehoek 10 huizen met 69 inwoners. Tegenwoordig heeft Roebolligehoek circa 20 huizen met ongeveer 50 inwoners.

De kreek Roebolligehoek, ook wel Roebolligekreek genoemd, is een watergang die water toevoert naar het gemaal Cellemuiden bij de dijk langs het Zwarte Water tussen Hasselt en Genemuiden. De kreek is een overblijfsel uit de tijd van de Zuiderzee. Tijdens een fikse noordwesterstorm werd het zeewater destijds dwars door de Mastenbroekerpolder opgejaagd tot aan Hasselt. Via grote geulen trok het water zich dan langzaam maar zeker terug richting de zee. Hierbij werden de geulen door het wassende en wijkende water steeds verder 'uitgesleten' tot kreken waarin permanent water bleef staan. Dit open water verdween in de loop der jaren echter snel uit het zicht. De Zuiderzee werd IJsselmeer, overstroming van de polder geschiedenis en het aanvankelijke open water raakte aan het oog onttrokken door verlanding en snel opschietende bomen en struiken. De kreek Roebolligehoek is in 2011 heringericht, in het kader van het plan 'Weidsheid en Kreken' van het Nationaal Landschap IJsseldelta. Er zijn natuurvriendelijke oevers gecreëerd en de kreek is verbreed. Daarnaast krijgen ook natuurontwikkeling en landschapsherstel aandacht. Het streefbeeld is het bereiken van een open water met riet en andere moerasplanten.