Schelle

In de buurtschap Schelle is de nieuwe rode spoorbrug (de Hanzeboog) opvallend aanwezig. De brug is in december 2012 geopend en vervangt de oude spoorbrug uit 1864. De nieuwe spoorbrug verbindt Zwolle nu niet alleen met Amersfoort, maar via de Hanzelijn ook met Kampen, Dronten, Almere en Lelystad. Twee huizen aan de IJssel in de nabijheid van de brug zijn verlaten en blijven als ruïne achter, een uitvloeisel van het project Ruimte voor de Rivier. De bewoners hebben nieuwe woningen op de Schellerdijk betrokken. Voor de buurtschap Schelle is het landgoed Schellerberg eeuwenlang belangrijk geweest. Diverse bewoners van het landgoed zin burgemeester van de stad Zwolle geweest. Aan het einde van de negentiende eeuw had het stadsbestuur van Zwolle zijn oog laten vallen op het gebied tussen de stad en de IJssel als uitbreidingsgebied voor de groeiende stad. Het is mede aan de eigenaren van het landgoed, de familie Greven en later de familie Tromp Meesters, te danken dat Schelle zijn landelijk karakter behouden heeft en nu een belangrijk uitloopgebied is voor de bewoners van Zwolle-Zuid. De geschiedenis van het landgoed gaat terug tot in de veertiende eeuw, toen ter plekke een ‘spieker’ werd gebouwd, een grote schuur waarin de oogst van de landerijen van Schelle en Spoolde werd opgeslagen. Omstreeks 1760 werd op de plaats van de spijker een buitenhuis gebouwd, maar het landgoed werd pas vanaf het begin van de twintigste eeuw permanent bewoond. Het landgoed is beperkt toegankelijk op vertoon van een dagkaart. In 2015 is de historische vijver ‘de Fles’ uitgebaggerd en gerestaureerd, waarmee ook het voortbestaan van de zeldzame Grote Modderkruiper in de plas gewaarborgd is. Vanaf het fietspad op de Schellerdijk is binnendijks de langgerekte Schellerwade goed te zien. De plas is het restant van een oude rivierarm die is ontstaan na een oeverwaldoorbraak.