Streukel

Een kilometer ten zuidoosten van Hasselt ligt de buurtschap Streukel. Een markante plek in de buurtschap vormt het gemaal Streukerzijl. Het poldergemaal met twee schroefpompen, aangedreven door een dieselmotor, werd in 1925 gebouwd. In 1990 werd een elektromotor geplaatst, maar de oude motor is in noodgevallen nog steeds te gebruiken. Het gemaal zorgt voor de afwatering van de achterliggende polder Haerst-Genne waarvan het water aangevoerd wordt via de Groote Drift. In 1979 werd naast het Streukelzijl het vijzelgemaal Galgenrak gebouwd. Beide gemalen bemalen ook de Dedemsvaart, die noordelijker bij Hasselt in het Zwartewater uitmondt. Via een omleiding kan ook water van de Dedemsvaart via de gemalen in Streukel naar het Galgenrak en het Zwartewater worden afgevoerd. Vanaf het Streukelerzijl tot aan Hasselt loopt langs het Galgenrak de beroemde Stenendijk met een totale lengte van ruim 1 kilometer. De Stenendijk was oorspronkelijk bedoeld om het achterland te beschermen tegen het water van de voormalige Zuiderzee, dat via het Zwarte Meer en het Zwartewater, een bedreiging vormde voor dit gebied. De dijk, In 1558 voor het eerst genoemd, wordt door de rijksdienst voor het cultureel erfgoed gezien als een historische zeewering. De dijk is sinds 1975 erkend als een rijksmonument. De aangrenzende landeigenaren waren verantwoordelijk voor het onderhoud (het metselwerk) van de dijk, die daardoor een heel divers karakter kreeg. In 1982 werd de dijk gerestaureerd.