navigatie overslaan

Op de zuidelijke oeverwal van de IJssel, tegenover de Vreugderijkerwaard, ligt het dorp Zalk. Als nederzetting bestaat Zalk al sinds het jaar 1213. Vroeger werd het Santlike genoemd, wat verwijst naar de zandgronden langs de IJssel waarop het dorp ontstond. Op de noordelijke landpunt buiten Zalk, is het door de IJssel omsloten Zalkerbosch te vinden. Dit bos ligt te midden van tientallen dijken en dijkjes die in de loop van de eeuwen zijn aangelegd om de vruchtbare grond een groter deel van het jaar bruikbaar te maken voor de boeren.

Historische panden

Het dorp kent veel historische panden, zoals het voormalige Schultehuis, de Sint Nicolaaskerk en de molen De Valk. Buiten de vorstperiode geeft de heuse dorpspomp schoon water. Het dorp heeft bijna tien verenigingen, een restaurant en een bed & breakfast. De naam Zalk werd in de jaren ‘80 bij iedereen bekend door ‘Klazien uit Zalk’, de karakteristieke dorpsbewoner mevrouw Klazien Rotstein-van den Brink die dankzij haar kennis van het gebruik van kruiden een landelijke beroemdheid werd. Nog altijd bestaat er een kruidencosmeticalijn die haar naam draagt.

Even pauze bij het theehuis

Het voetveer verbindt Zalk met ‘s-Heerenbroek /Veecaten van april tot en met september. Aan de noordoever staat het bijbehorende theehuis, een pleisterplaats voor fietsers en wandelaars. Dit voetveer brengt dagelijks fietsers en voetgangers veilig over de rivier, die hier op zijn absolute smalst is. Zo smal, dat het met een beetje fantasie mogelijk lijkt om voorbijvarende schippers een hand te geven. Het veer is functioneel voor veel IJsseldelta bewoners en biedt in het hoogseizoen honderden toeristen per week de mogelijkheid om de wandel- of fietstocht aan de andere oever voort te zetten.

Op de zuidelijke oever biedt het toegankelijke deel van de zandduin een heus strandgevoel. Er wordt wel gezwommen, maar in het algemeen geldt dit als gevaarlijk vanwege de sterke stroming en de langskomende binnenvaart. Het Zalkerveer is een maatschappelijk werkervaringsproject in combinatie met het theehuis. Het terras zit bij mooi weer altijd vol.