Zalné

Zalné ligt ten noordoosten van de N35, de rijksweg naar Heino, en ten zuidoosten van de spoorlijn naar Dalfsen. Zalné ligt op een zandrug die in het Weichselien is gevormd door opgewaaid zand (dekzand). De oudste sporen van bewoning stammen uit de tweede of derde eeuw na Christus. Op de plek waar nu de buitenplaats Boschwijk staat zijn ongeveer vierhonderd aardewerkscherven gevonden uit deze periode. Aan de Heinoseweg ligt Huize Zalné, een villa die stamt uit de jaren dertig van de negentiende eeuw. Al in de zestiende eeuw was er op die plek sprake van een havezate. Het landgoed Zalné is later opgedeeld, waarbij de landgoederen Landwijk en Boschwijk ontstonden. Huize Boschwijk is gebouwd rond 1770 en de buitenplaats werd omgeven door een landschapspark. Boschwijk was aan het einde van de achttiende eeuw in bezit gekomen van dichter Rhijnvis Feith, die burgemeester van Zwolle was. Hij liet het park omvormen in Engelse landschapsstijl. In 1949 kocht de gemeente Zwollerkerspel het pand en tot 1967 heeft het dienst gedaan als burgemeesterswoning en als raadzaal. Op de hoek van de Kuyerhuislaan (de vroegere Watersteeg) en de Ceintuurbaan ligt het buitenhuis Landwijk, dat in opdracht van predikant Jacob Kantelaar aan het einde van de achttiende eeuw werd gebouwd. Zowel Boschwijk als Landwijk zijn als Rijksmonument aangemerkt. De Zalnéweg is de toegangsweg tot het recreatiegebied Wythmener Plas en het golfterrein (18 holes) van golfclub Zwolle. Ingeklemd tussen de Kuyerhuislaan en de spoorlijn ligt de ijsbaan Zalné.