Zuideinde

Buurtschap Zuideinde ligt zowel in de gemeente Kampen (Overijssel) als in de gemeente Oldebroek (Gelderland), ongeveer acht kilometer ten zuiden van het centrum van Kampen, in het gebied van Kamperveen. Kamperveen is de benaming voor het gebied tussen de stad Kampen en de provincie Gelderland. Het is een klei-op-veengebied dat vanaf ongeveer 1200 na Chr. werd ontgonne. Kamperveen heeft drie buurtschappen: De Zande, Zuideinde en Hogeweg. De buurtschappen hebben alle drie een eigen identiteit. Zuideinde leunt meer op het nabijgelegen Oosterwolde terwijl De Zande van oudsher wordt gekenmerkt door zijn ligging aan de Hank, een zijtak van de IJssel. De Hogeweg heeft, net als Zuideinde, een kerk en een school en ligt midden in de streek. Verspreid tussen de drie kernen bevinden zich agrarische ondernemers die hoofdzakelijk veehouderij bedrijven. In Zuideinde bevindt zich het landgoed Wittenstein. In 1596 kocht Johan Witten een "erve" van het Heilige Geest Gasthuis te Kampen. Johan was geboren in 1558 als zoon van Ernst Witte, burgemeester van Harderwijk. Hij volgde zijn vader op als burgemeester van die stad. Buiten de slotgracht liet hij een prachtige Engelse tuin aanleggen. De bomen en lanen herinneren nog aan de voorbije jaren. Het landgoed groeide uit tot 68 hectare. Dit alles werd verdeeld over 11 boerenbedrijven. Alle boerenerven en katersteden rondom Wittenstein beleende hij aan pachters zodat het gehele Zuideinde onder zijn bestuurlijke macht viel. De havezate werd in 1677 verkocht aan de familie Ter Bruggen. In de 18de eeuw vererfde zij aan de Bentincks. In de 19de eeuw kwam het goed achtereenvolgens aan de families Van Rechteren en Van Hasselt. Het huis werd in 1938 gesloopt. Het landgoed was toen nog maar 9 hectare groot. Op de plek van de havezate werd in 1949 een nieuw landhuis gebouwd.