W.G. van de Hulst Festival

  • 2 minuten leestijd

Een literair en cultuurhistorisch midwinterfestival in de binnenstad van Hasselt. - Oude verhalen opnieuw verteld, andere tijden herleven

Het Festival vindt plaats op 13 december van 16.00 tot 21.30 uur. Uiteraard staat het Festival in het teken van de bekende kinderboeken schrijver Willem Gerrit van de Hulst. Aan de grachten in het centrum (van de Hulst) worden als vanouds in een aantal huizen uit boeken voorgelezen als In de Soete Suikerbol, Rozemarijntje en het Zwarte Poesje. Maar er staan nog veel meer boeiende en leuke activiteiten op de agenda. Kenmerkend (voor het programma) is dat het programma wordt opgebouwd aan de hand van thema’s. In samenwerking met een aantal locaties in Hasselt wordt een programma ontwikkeld waarin met name een groter accent wordt gelegd op culturele activiteiten die zich op straat afspelen. Net als de voorgaande jaren zal het schoolklasje en de boekenmarkt niet ontbreken en vindt er weer een spetterende optreden plaats van het projectkoor met liedjes van Eli Asser. Er zijn ook een aantal nieuwe verrassende activiteiten zoals een vertelling en pannenkoek-act in de Zwaluw de Molen, een alternatieve (bedevaart) pelgrimstocht door de Ridderstraat, midwinterhoorns en een ganzenparade. De voorbereidingen zijn volop aan de gang en de werkgroep van het van der Hulst Festival zal de komende tijd nog van zich laten horen. Uiteraard kan het Festival niet zonder de inzet van vrijwilligers. Een speciale oproep is er voor degenen die meewillen doen aan de (bedevaarttocht) pelgrimstocht. Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger of vindt u het leuk om als (‘bedevaarder’) ‘pelgrim’ mee te lopen dan kunt u zich aanmelden via Ketje Blokland: metket33@gmail.com