navigatie overslaan
Expositie

Slag bij Harculo

Dit jaar is het precies 800 jaar geleden dat er bij Harculo een veldslag plaats vond tussen Sallandse boeren en een bisschoppelijk leger.

+ 1 foto's

De veldslag bij Harculo ( Zwolle) de opstand van heren van Voorst en Diederik van Buckhorst. Zij waren niet eens met de belasting heffing van de Bisschop, Otto van der Lippe bisschop van Utrecht . Zij stoken de boeren ook op tegen de Bisschop. De Bisschop kwaad komt met groot leger na Zwolle verwoest kasteel Voorst! Daarna de slag bij Harculo stonden de legers tegen over elkaar. De leger van de Bisschop was velemalen groter dan leger van opstanders, er zijn weinig doden gevallen. Na goed gesprek hebben de heren een deal met de bisschop gemaakt. Een paar jaar later 1227 de Ane daar komt de bisschop Diederik en zijn Gerard Buckhorst om het leven. Dus zij waren weer trouw aan de Bisschop!

Op 15 juni 2024 wordt de veldslag nagespeeld op terrein aan het eind van de Jan van Arkelweg in Harculo (gem. Zwolle).

Middeleeuws kampement

Het strijdtoneel vindt, als alles goed gaat, plaats in het buitengebied waar toeschouwers aan de dijk kunnen zitten . De datum is zaterdag 15 juni om 11:00 en duurt tot 17:00 uur. Vlakbij het strijdtoneel wordt een groot Middeleeuws Kampement opgebouwd, waar van alles te zien en te beleven valt.

Achtergrond informatie

1.Wat gebeurde erbij de Slag bij Harculo in 1224 ?

Dit jaar is het op de kop af 800 jaar geleden dat de bisschop Otto II van Lippe opstandige Zwolse- en Zalkse ridders met zijn leger een lesje wilde leren. De opstandige ridders, de heren van Buckhorst en de heren van Voorst, hadden Sallandse boeren opgestookt om solidair te zijn. In Harculo kwam het tot een veldslag. De Sallanders bewapend met hooivorken, bijlen en lange messen hadden zich verschanst achter een lage wal maar waren geen partij voor de ervaren krijgslieden van de bisschop. De boeren werden naar willekeur met een hoge geldboete bestraft, en de kastelen van de Zwolse ridders, bij Zwolle en Zalk, werden met de grond gelijk gemaakt.

Deze slag wordt nagespeeld in Harculo met inwoners van Zwolle Zuid (bisschoppelijk leger) en inwoners van Zuthem, Schelle, Westenholte, Zalk, Harculo, Windesheim en Herxen (het boerenleger). Het strijdtoneel vindt plaats in het buitengebied waar toeschouwers aan de dijk kunnen zitten . De datum is zaterdag 15 juni om 11:00 en duurt tot 18:00 uur.

2.Wat is het doel met het herdenken van de Slag bij Harculo van 800 jaar geleden ?

Tastbaar maken dat onze omgeving, het landschap en de mensen een verleden en identiteit hebben dat doorwerkt tot in deze tijd. Het vertellen van het verhaal is daarbij belangrijk, maar juist door het zelf te spelen, en elkaar te ontmoeten, komt het nog dichterbij. We willen daarmee een collectieve herinnering creeeren verbonden aan de plek Harculo. Het is niet alleen het inleven in een andere tijd maar ook het plezier van je te verkleden dat zorgt voor verbinding met je medespelers. Daarnaast is er een Middeleeuws Kampement opgezet door de Hanze Compagnie waar van alles te doen, zien, en te maken is. Met Middeleeuwse muziek, touwtrekwedstrijden, en ruimte voor ontmoeting.

3.Wie worden erbij betrokken en/of voor wie is het bedoeld ?

De organisatie is in handen van een voorbereidingsgroep met een gezamenlijke interesse voor het rijke verleden in dit gebied. Deze groep wordt gesteund door buurt-, dorp- en wijkorganisaties. Het is een lokaal gebeuren waarbij we inwoners betrekken uit Zwolle Zuid en de omringende buurtschappen, en dorpen, Harculo, Zuthem, Windesheim, Schelle, Westenholte, Herxen en Zalk.

Als gemeenschappen maken wij deel uit van een grotere gemeenschap, in dorp, buurt, wijk, en stad. De Slag bij Harculo is iets van ons allemaal, overstijgend. Het geeft ruimte om de ander te leren kennen in een ontspannen sfeer ( een veldslag met een knipoog)

Bezoek de Slag bij Harculo en/of doe zelf mee!
Lees meer

Wanneer

Prijzen

Entreeprijs
gratis