Gereformeerde kerk Zwartsluis

De Gereformeerde Kerk te Zwartsluis in de provincie Overijssel werd op 24 mei 1893 geïnstitueerd, door de samenvoeging van de plaatselijke Christelijke Gereformeerde Gemeente en de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende).

In 2011 is de kerk ingrijpend gerestaureerd. De gevels binnen en buiten zijn voorzien van wapeningsstaven ter plaatse van de scheurvormingen. Deze scheurvormingen werden o.a. veroorzaakt door de druk van de toren op de spantconstructie. Door het aanbrengen van stalen kolommen en stalen trekstangen is er stabiliteit in de kap en de gevels tot stand gebracht. Bijna al het houtwerk buiten van de toren is vervangen. De afdekking van de achtergevel is in zink uitgevoerd. Het schilderwerk buiten is compleet aangepakt. Binnen zijn de wanden en plafonds volledig behandeld. Aangezien ons kerkgebouw als monument is aangewezen kon het e.e.a. met gedeeltelijke subsidie gerealiseerd worden.