Kalkovens Hasselt

De gerestaureerde kalkovens zijn een uniek industrieel monument. Kalkbranderijen behoren tot de oudste industriële bedrijfstak in Hasselt.

Al in de middeleeuwen kende men kalkbranderijen. In de kalkovens maakte men uit schelpen kalk. Dit werd gebruikt als metselspecie in de bouw en mest in de landbouw. De gerestaureerde kalkovens zijn nu een uniek industrieel monument.