navigatie overslaan

Stedelijk Museum Kampen

Het stedelijk museum is gehuisvest in het voormalige Nieuwe Raadhuis. De collectie is opgedeeld in vier thema’s: Bestuur en Rechtspraak, Water, Geloof en Huis van Oranje.

In de themazalen Water wordt uitvoerig stilgestaan bij de waterrijke geschiedenis van Kampen. De talrijke van oorsprong middeleeuwse Kamper kerken staan centraal in de themazaal Geloof. De expositie Bestuur en rechtspraak laat zien hoe de stad vroeger werd bestuurd en hoe er recht werd gesproken. In dit kader kun je tevens een bezoek brengen aan de 16e-eeuwse Schepenzaal in het aangrenzende Oude Raadhuis. Tot slot heeft het museum een imposante collectie levensgrote schilderijen van alle stadhouders en koningen uit het huis van Oranje. In een aparte zaal vinden jaarlijks enkele wisselexposities plaats.

Contactgegevens

Stedelijk Museum Kampen

voorzieningen

Toegankelijkheid

  • Lift