Museum Stadsboerderij Kampen - Stichting 'Ons Erfgoed'

De Stichting “Ons Erfgoed” werd in 1996 opgericht met als voornaamste doel de agrarische historie binnen de gemeente Kampen en IJsselmuiden levend te houden.

Eeuwenlang woonden binnen de stadsgrenzen van Kampen stadboeren oftewel “koeboeren”. Hooibergen, groentetuinen en boomgaarden hoorden bij het stadsbeeld van Kampen. Tot het midden van de vorige eeuw waren deze boerenbedrijven in gebruik. Tegenwoordig herinneren alleen nog de tientallen overgebleven hooiluiken en de grote open binnenterreinen aan dit boerenverleden. In juli 2001 is in de Groenestraat een voormalige stadsboerderij weer in ere hersteld. De agrarische geschiedenis van de streek blijft bewaard in deze stadsboerderij. foto Stadsboerderij, Groenestraat 94, Kampen, 18-2-2007 (klik voor een vergroting) Boeren midden in de stad leverden bijzondere situaties op. De weiden lagen buiten de stad. Een koe in het straatbeeld was een normale zaak. Met kruiwagens en karren vervoerden de koeboeren de stalmest vanuit hun boerderijen naar de mestschepen die in de Burgel lagen of aan de IJsselkade waren aangemeerd. Zwaar en breed beladen hooiwagens reden in de zomer door de Kamper straten. Het museum laat zien hoe boerengezinnen werkten, woonden en leefden samen met hun vee midden in de stad. Nog maar zo kort geleden en nu al niet meer voor te stellen. Museum Stadsboerderij helpt de herinnering levend te houden.