Campereilander kaas

Authentiek en Ambachtelijk Campereilander kaas staat voor kaas dat uitsluitend is gemaakt van melk afkomstig van het melkveebedrijf Mts. Schutte-Steenbeek op het Kampereiland. De vruchtbare kleigronden waarop de koeien van het Kampereiland lopen, zijn ontstaan uit de voormalig Zuiderzee met zout water. De mineralensamenstelling van de kleigrond beïnvloedt de kaaskwaliteit positief, net als veel weidegang en dat proef je. De romige Campereilander kaas smaakt anders dan anders. De kaas is te koop bij verschillende verkooppunten in de regio.

Puur en Smaakvol

Voor de productie van Campereilander kaas wordt pure melk gebruikt. De verse melk gaat rechtstreeks van het melkveebedrijf naar een ambachtelijke kaasverwerker, die de melk alleen pasteuriseert. De melk is te alle tijde traceerbaar naar de bron en bevat geen extra toevoegingen.

Koeien in de wei

De koeien van Campereilander kaas lopen zoveel mogelijk buiten in de wei. Dat is goed voor de gezondheid en het welzijn van de koeien, maar ook voor uw gezondheid. Want melk van koeien die veel grazen bevat meer gezonde, onverzadigde CLA-vetzuren, omega 3, vitamine A en E dan de melk van koeien die weinig of niet meer in de wei staan.

Historie

Het Kampereiland is een eiland in de monding van de IJssel bij Kampen. Het Kampereiland is agrarisch in gebruik (voornamelijk melkveebedrijven). Op het eiland wonen ongeveer 500 mensen. Er is een buurtschap met een kerk en een basisschool. In 1363 schonk de bisschop van Utrecht de eilanden in de IJsselmonding aan de stad Kampen. Kampen kreeg niet alleen de eilanden , maar ook het recht-van-aanwas. Uitbereidingen van de eilanden op de Zuiderzee waren daardoor ook eigendom van de stad. Door sedimentatie en actieve inpoldering breidde Kampen haar grondbezit in de loop der eeuwen sterk uit. Het uiteindelijke agrarische grondbezit van de gemeente bedroeg 5000Ha. De pachtinkomsten waren zodanig winstgevend dat de gemeente Kampen in de 19e eeuw geen belastingen meer hoefde te heffen. Het Kampereiland van nu neemt een markante plaats in het Nationaal Landschap IJsseldelta in. De IJsseldelta is een van de meest unieke rivierdelta’s van Nederland. Typerend voor het eiland is dat de oudere boerderijen op terpen zijn gebouwd. Dit was noodzakelijk omdat het eiland voor de afsluiting van het IJsselmeer in 1932 bij hoog water regelmatig overstroomde.