Zorgboerderij De Pieperhoeve

Tot het jaar 2000 was boerderij de Pieperhoeve, gevestigd aan de Slaperdijk, een melkveehouderij, maar sedert de eeuwwisseling heeft de Pieperhoeve de bedrijfvoering aangepast en is overgestapt op zoogkoeien en schapen. Vanaf mei 2004 werd de boerderij officieel benoemd tot erkend zorgboerderij.

De boer en boerin hebben vijf dochters. Drie dochters, te weten Rita, Nelleke en Ingrid begeleiden de zorgvragers op de boerderij. Zorgvragers zijn mensen die het leuk vinden om op de boerderij te zijn, omdat ze van dieren houden en omdat ze graag buiten zijn. De zorg wordt geboden vanuit een christelijke levensovertuiging.

“Onze visie is vanuit ons christen zijn uit liefde omgaan met elkaar, respect hebben voor elkaar, open en eerlijk communiceren met elkaar en iedereen gelijkwaardig behandelen. We kiezen bewust voor het werken vanuit deze christelijke visie, omdat we ruimte willen geven aan onze medewerkers om op een eigen wijze de zorgvragers te begeleiden en taken uit te voeren”, aldus Rita van Dalfsen.

Vanaf januari 2009 biedt zorgboerderij De Pieperhoeve in weekenden en vakanties logeeropvang. Daarnaast heeft de zorgboerderij de beschikking over een theeschenkerij, die op gezette tijden van de week open is voor wandelaars en fietsers. U bent meer dan welkom!