navigatie overslaan

Ontdek De Roskam

  • 3 minuten leestijd
  • 122 x bekeken

Welkom in De Roskam. Deze nederzetting was eeuwenlang een belangrijke pleisterplaats op de handelsroute tussen Kampen en de Veluwe. In de herberg in dit buurtschap konden reizigers tot in de jaren veertig van de vorige eeuw terecht voor een hapje of drankje. Ook lieten ze daar hun paarden verzorgen.

Historische buurtschap De Roskam

Welkom in De Roskam. Deze nederzetting was eeuwenlang een belangrijke pleisterplaats op de handelsroute tussen Kampen en de Veluwe. In de woning rechtsachter konden reizigers tot in de jaren veertig van de vorige eeuw terecht voor een hapje of drankje. Ook lieten ze bij deze voormalige herberg hun paarden verzorgen.

De reizigers passeerden De Roskam op hun route tussen de Hanzesteden Kampen en Elburg. Vanuit dit buurtschap gingen ze over de Nieuwendijk en de Zwartendijk naar Kampen of via de Noordwendigedijk naar Noordeinde. Dat dijkdorp heette tot in de jaren zeventig Kampernieuwstad. Ook in Noordeinde konden reizigers een herberg bezoeken.

De Roskam maakte vroeger onderdeel uit van de voormalige gemeente Kamperveen. Deze gemeente bestond uit een verzameling buurtschappen. Kamperveen heeft dus geen dorpskern. Het gemeentehuis stond aan de Koelucht, tegenwoordig buurtschap De Zande. Kamperveen bleef van 1213 tot 1937 zelfstandig. Na een samenvoeging met de gemeente IJsselmuiden volgde in 2001 een nieuwe fusie. Kamperveen behoort nu tot het grondgebied van de gemeente Kampen.

Kamperveen ouder dan Kampen

De eerste bewoners van wat we nu Kamperveen noemen waren kolonisten uit Holland en West-Friesland. Zij vestigden zich rondom de monding van de IJssel en brachten het moerassige veen in cultuur. Later moesten deze landbouwers vanwege overstromingen weer een nieuwe plek zoeken. Kamperveen is volgens historici ouder dan de stad Kampen. Daar vestigden zich pas later kolonisten langs de IJssel. Dat waren geen landbouwers, maar handels- en ambachtslieden.

Smokkelen in de grensstreek

Deze streek vormde eeuwenlang een belangrijk grensgebied tussen de provincies Gelderland en Overijssel. Tijdens de Bataafse Republiek (1795-1806) raakten de provincies hun soevereiniteit kwijt en daarmee verloor de grens zijn waarde. Toch stelden de Franse overheersers in deze tijd een douanepost in op de dijk richting Noordeinde. Daarmee bestreden ze smokkelarij over de Zuiderzee. Ook wilden de Fransen een Engelse invasie van Nederland over het water voorkomen.

Brand verwoest De Roskam

Een omvallende petroleumlamp veroorzaakte in 1905 een grote vuurzee in buurtschap De Roskam. De herberg, een boerderij en twee woningen gingen in vlammen op. Acht gezinnen raakten dakloos. Zeven jaar eerder brandde ook al een boerderij af in De Roskam. In het oorlogsjaar 1941 zorgde een hevig onweer voor een nieuwe vuurzee. De bliksem legde een paar honderd meter verderop aan de Naaldeweg de molen van voormalig Waterschap Kamperveen volledig in as. Bij de drie branden raakte niemand gewond. Een grote tragedie voor dit hele gebied was de watersnoodramp van 1825. De dijken van de Zuiderzee braken op veel plekken door. In Kamperveen verloren zes mensen de strijd tegen het water.

Het gebied is nog steeds toegankelijk voor bewoners en bezoekers

In mei 2024 werd door een van de bewoners, de heer Kragt, dit paneel geopend, waar te de geschiedenis van de Roskam staat beschreven. Op de fiets of wandelend kunt u de historie van die gebied beleven.

Wat vind je van de informatie op deze pagina?