Open-Kerkendag in Hasselt

De gemeente Zwartewaterland houdt op 15 september 2018 voor het eerst in haar geschiedenis een Open-Kerkendag in Hasselt. Kom en wees welkom om met eigen ogen de kerken te bewonderen.

Bewonder de kerken

Op 15 September wordt er in de stad Hasselt een Open-Kerkendag georganiseerd. 's Morgens zijn er rondleidingen langs de verschillende kerken onder het thema 'Kerk, Klooster en Kapel'. Tevens is de expositie '500 jaar REformatie/400 jaar Synode van Dordrecht' te bezoeken in het 'Oude Stadhuis' aan de Markt 1.

Tijdens de rondleiding, gegeven door deskundige gidsen, gaan de bezoekers in groepen van circa 20 personen de stad door. In de middag is er in de Grote of St. Stephanuskerk een symposium onder de titel Dordt in Hasselt, georganiseerd door de Verneiging Protestands Nederland.

De toegang tot alle activiteiten is gratis. Voor de rondleiding 'Kerk, Klooster en Kapel' is aanmelding per e-mail: info@hanzestadhasselt.nl, gewenst. Deelnemers aan zowel het morgen-als het middagprogramma kunnen zich via bovengenoemde e-mail ook opgeven voor een goed verzorgde lunch voor €12.50. Dit dient contant te worden betaald in gebouw 'De Regenboog', Regenboogstraat 2 in Hasselt.

Het symposium: Dordt in Hasselt

Als onderdeel van de Open-Kerkendag organiseert Protestants Nederland in de Grote of St.Stephanuskerk in Hasselt in de middag een symposium. Dit is ter herdenking van de Nationale Synode van Dordrecht van 1618-1619. Het symposium begint 'smiddags om 14.00 uur en duurt tot 16.30 uur.

Na het welkomstwoord van de burgemeester van Zwartewaterland, ing. E.J Bilder, opent ds. J.M.J Kieviet, voorzitter van de Vereniging Protestants Nederland, het symposium.
Vervolgens komen onderstaande aan het woord:
- Prof. dr. W. van Vlastuin, Wezep, over: Gomarus of Arminius: een debat van eeuwigheidsbelang.
- Dr. W. van Vlastuin is hoogleraar Theologie en Spiritualiteit van het gereformeerd protestantisme aan de VU en rector van het Hersteld Hervormd Seminarie.
- Prof. dr. H.J. Selderhuis, Hasselt, over: Van Hasselt naar Dordt en terug: een belevenis van blijvend belang.
- Dr. H.J. Selderhuis is hoogleraar Kerkgeschiedenis en Kerkrecht aan de Theologische Universiteit in Apeldoorn en directeur van Refo500, het internationale kennisplatform over de Reformatie van 500 jaar geleden.
- Prof. dr. W. Verboom, Harderwijk, over: Van verkiezing tot volharding: een liefdeslied, met daaraan gekoppeld de presentatie van zijn boek “De Dordtse Leerregels. Een hertaling”. Dr. W. Verboom is emeritus docent en hoogleraar vanwege de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland voor de traditie van het Gereformeerd Protestantisme.

Tussen en na de inleidingen is er samenzang, met bovenstem van de tenoren van het mannenkoor Stereo uit Genemuiden. Ook wordt er een muzikale intermezzi gespeeld door organist Harm Hoeve op het befaamde Rudolph Knolorgel. Het symposium wordt besloten met samenzang van een lied van Jacobus Revius.