navigatie overslaan

De regio IJsseldelta bestaat uit de Hanzesteden Kampen, Zwolle en Hasselt en de plaatsen Zwartsluis en Genemuiden. Een regio met als onderscheidende elementen de rust en weidsheid van het Nationaal Landschap IJsseldelta en de dynamiek en cultuur in de omliggende steden.

IJsseldelta Marketing, onderdeel van MarketingOost, verzorgt in nadrukkelijke samenwerking met o.a. (toeristische en recreatieve) ondernemers, ondernemersverenigingen, evenementenorganisatoren, natuurpartijen, gemeenten en Provincie Overijssel de promotie en algemene informatievoorziening over de regio. Met onze activiteiten beogen we de bekendheid van de IJsseldelta te vergroten en mensen te inspireren tot een bezoek aan de regio, om hiermee de regionale economie, waarbinnen toerisme en recreatie een belangrijke pijler is, te versterken.

Voor ondernemers

IJsseldelta Marketing werkt nadrukkelijk samen met ondernemers bij de uitvoering van haar activiteiten. Belangrijke partners hierbij zijn Hanzesteden Marketing en de Gebiedscoöperatie IJsseldelta. We werken actief samen aan aanbodontwikkeling, vermeldingen op de website en belevingskaart, participatie in campagnes en het actief promoten van de regio op beurzen. Wilt u meer informatie over wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op via info@ijsseldeltamarketing.nl, tel 038-46 86 659. Word partner van IJsseldelta Marketing!

MarketingOost

IJsseldelta Marketing is onderdeel van MarketingOost. MarketingOost streeft naar het verbeteren van het imago en het vergroten van de naamsbekendheid van de merken IJsseldelta, Hanzesteden, Salland, Vechtdal, Weerribben-Wieden, (Regio) Zwolle en Twente. Zij doet dit door middel van regio- en stadsmarketing in de brede zin van het woord. De nadruk ligt op recreatie en toerisme, maar er is steeds meer aandacht voor andere domeinen, zoals wonen, werken, onderwijs en zorg, die samen met toerisme en recreatie de aantrekkelijkheid van stad en regio bepalen.

De (regio)merken worden ondersteund door MarketingOost Kennis & Innovatie, de kennis-en innovatieafdeling ten behoeve van de hele provincie Overijssel. Deze eenheid binnen MarketingOost houdt zich enerzijds bezig met marktonderzoek, monitoring en effectmeting en anderzijds met de doorontwikkeling en toepassing van onlinemarketing. Daarnaast maakt ook MarketingOost Routenetwerken deel uit van MarketingOost. Hier staan coördinatie en onderhoud van bestaande routenetwerken en de ontwikkeling van nieuwe netwerken centraal.