IJsseldelta Marketing

IJsseldelta Marketing vervult in deze regio de gastheerschapsfunctie ten behoeve van het toeristisch bedrijfsleven, de gemeenten en natuurlijk de consument. Daarnaast onderneemt IJsseldelta Marketing een breed scala aan promotie- en marketingactiviteiten om het imago van de regio te verbeteren en de toeristische bestedingen te vergroten.

In 2002 zijn de voormalige VVV’s in Kampen, Zwolle en het Overijssels Vechtdal gefuseerd tot één regionale VVV; VVV Kampen-Zwolle-Overijssels Vechtdal. Dankzij deze fusie is er een nog krachtigere VVV ontstaan met een zeer uniek en divers werkgebied. In januari 2008 is de Regio VVV een nieuwe weg ingeslagen met als nieuwe naam RBT Vechtdal IJsseldelta. Vanaf 15 mei 2012 is RBT Vechtdal-IJsseldelta MarketingOost geworden. Voor deze naamswijziging is gekozen omdat sinds 2012 Salland en Hanzesteden aan de IJssel deel uitmaken van de organisatie. Door deze uitbreiding klopt de geografische aanduiding Vechtdal IJsseldelta niet meer.

Binnen MarketingOost worden inhoudelijke en financiële kaders vastgesteld en zijn de centrale diensten gehuisvest. Tegelijkertijd wordt meer verantwoordelijkheid neergelegd bij de merken Vechtdal Overijssel, IJsseldelta, WaterRijk Weerribben Wieden, Zwolle, Salland en Hanzesteden aan de IJssel. Hier wordt invulling gegeven aan de strategische doelen en zetten merkleiders het beleid uit. IJsseldelta Marketing is een van deze zes marketingeenheden van MarketingOost. Binnen deze marketingeenheid komen drie taken samen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, te weten productontwikkeling (inclusief evenementen), promotie en gastheerschap (met de Tourist Info als frontoffice). We gaan met deze drie taken dus verder dan de traditionele Tourist Info taken.

Met alle activiteiten die IJsseldelta Marketing onderneemt, streeft zij het volgende doel na:

'Het bevorderen van recreatie en toerisme in en naar het werkgebied in de meest uitgebreide zin van het woord, met als uiteindelijk doel het leveren van een positieve economische bijdrage in en naar het werkgebied. In het verlengde daarvan; het verbeteren van kwaliteit en het verhogen van kwantiteit (in de vorm van diversiteit) van het toeristisch recreatief product in de regio IJsseldelta.'

Campagne IJsseldelta 2015: Ontdek de IJsseldelta Nederland in het klein.

Meer informatie IJsseldelta Marketing

 • 1

  Deelnemer worden

  U kunt direct meeprofiteren! Door deelnemer te worden van IJsseldelta Marketing, maakt u optimaal gebruik van de vele promotie- en marketingactiviteiten van IJsseldetla Marketing.

 • 3

  MarketingOost

  MarketingOost streeft naar het verbeteren van het imago en het vergroten van de naamsbekendheid van zes merken d.m.v. regio-en stadsmarketing in de brede zin van het woord.

 • 4

  MITO 2012-2016

  In het MITO staat op welke wijze de bureaus voor toerisme, de ondernemers en de brancheorganisaties een bijdrage leveren aan een meerjarige marketingimpuls.

 • 5

  Contact

  Bekijk aan de hand van de contactgegevens, met wie u het beste contact op kan nemen. Zo kunnen wij u het beste helpen bij uw vraag.