navigatie overslaan
Natuurgeheimen

Polder Mastenbroek en het poldergebied Kamperveen-Zalk

  • 2 minuten leestijd
  • 1761 x bekeken

In de “IJsseldelta” beslaan het poldergebied Kamperveen-Zalk en de Polder Mastenbroek het overgrote deel van het veenlandschap: beide weids en open met de oude boerderijen op verhogingen: aan dijken (west van de IJssel) en op terpen (oost van de IJssel).

Beide gebieden werden al in de Middeleeuwen voor een deel met rivierwater bevloeid onder gezag van toenmalige ridders op kasteel De Stins en De Buckhorst, in de tijd dat er van een Zuiderzee nog geen sprake was; beide kastelen zijn er niet meer.

Deze bevloeiing werd geperfectioneerd na de grootschalige herinrichting in de 15e eeuw en de bestaande wateringen werden bijna automatisch weteringen. Na ruilverkavelingen in de jaren 60-70 is er veel veranderd en die dynamiek gaat alsmaar voort. Het landschap is op hooflijnen onveranderlijk gebleven, maar de biodiversiteit is erg afgenomen. Recent zijn vooral de talrijke kleine wateren (sloten, weteringen, kolken) voor de verscheidenheid van belang; weidevogels zijn op de meeste plekken schaars geworden, maar in het gebied broeden zo af en toe nog Velduilen. In de winter worden beide gebieden door erg veel trekvogels aangedaan: Goudplevieren, Kieviten, Ganzen, vooral Kol- en Grauwe ganzen en Zwanen.

omschrijving
omschrijving

Belevingstip

Ontdek de streekproducten van (h)eerlijk IJsseldelta op de fiets tijdens deze (h)eerlijke fietsroute van 32 kilometer. Start is vanaf het NS station in Kampen.

Wat vind je van de informatie op deze pagina?